+48 12 662 62 29
psych@ap.krakow.pl

Aktualności

Stypendia Socjalne
Stypendia Socjalne na rok akademicki 2018/2019 Przyjmowanie wniosków Termin: 16 do 27 lipca oraz 3 do 28 września, w tym w soboty: 8, 15 i 22 września 2018 roku, godz. 9 – 14 Miejsce: pok. 14 i 15, ul. Podchorążych 2 Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy sk...
Stypendia Socjalne
Stypendia dla najlepszych studentów
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 Procedura składnia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów Studenci ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski w terminie od 16 do 27 lipca oraz 3 września do 11 października...
Stypendia dla najlepszych studentów
Konferencja Focus on Autism
Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego wspólnie z Fundacją Wspólnota Nadziei zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Focus on Autism". Celem konferencji jest przedstawienie efektów współczesnych interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości z...
Konferencja Focus on Autism
Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia
Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu PedagogicznegoProf. dr hab. Kazimierza Karolczaka Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy KatedrzePsychologii Uniwersytetu Pedagogicznego organizuje OgólnopolskąInterdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Stymulacja...
Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica

Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica zaprasza do publikowania tekstów w numerze XI poświęconym zagadnieniom z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii klinicznej. Zachęcamy do nadsyłania tekstów empirycznych i teoretycznych dotyczących problematyki zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, metodach jego ochrony oraz psychoterapii. Mile widziane będą zarówno prace oparte na metodach ilościowych jak i jakościowe analizy, także w formie studium przypadku. Na oryginalne prace w języku polskim lub angielskim oczekujemy do 20 maja 2018 roku.

Dojazd

Katedra Psychologii

Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie


ul. Podchorążych 2,

30-084 Kraków